Istaknute teme

Postanite e-GrađaninPostanite e-Građanin
Novo sučelje jednostavnim dizajnom, i nizom informacija koje građanin može dobiti i bez prijavljivanja na portal e-Građani, stavlja korisnika i njegove/njezine potrebe u prvi plan
Portal otvorenih podatakaPortal otvorenih podataka
Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora
E-usluge u Republici HrvatskojE-usluge u Republici Hrvatskoj
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prikuplja podatke o elektroničkim uslugama koje svojim korisnicima pruža centralni segment tijela javne vlasti
Središnji katalogSredišnji katalog
Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske omogućava korisnicima trajan i besplatan pristup službenim dokumentima različitih tijela javne vlasti s jednoga mjesta
Katalog informacijaKatalog informacija
e-Informacije (Informacije i upute o raznim životnim situacijama)
Partnerstvo za otvorenu vlastPartnerstvo za otvorenu vlast
Savjet čine predstavnici državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija
Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godineStrategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine donio je Hrvatski sabor na sjednici 12. lipnja 2015. godine