E-usluge u Republici Hrvatskoj

E-usluge u Republici Hrvatskoj

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prikuplja podatke o elektroničkim uslugama koje svojim korisnicima pruža centralni segment tijela javne vlasti

Digitalizacija ima za cilj olakšati komunikaciju između građana, tvrtki i države, smanjiti nepotrebnu interakciju s administracijom, osigurati bolju digitalnu dostupnost javnih usluga i informacija, poduzeti korake kako bi se omogućila automatska elektronička povezanost tijela javne vlasti u svim sektorima i suradnja u javnosti te povećati digitalno pružanje usluga spajajući sustav javne uprave s privatnim sektorom, civilnim društvom i institucijama EU.

U svrhu postizanja ovih ciljeva, a sukladno svojim nadležnostima u ostvarivanju ciljeva akcijskih planova nacionalne i europske politike razvoja digitalnog društva te u duhu nedavno usvojene deklaracije o e-Upravi (Tallinn Declaration on e-Government od 6. listopada 2017. godine), Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prikupio je podatke o elektroničkim uslugama koje svojim korisnicima pruža centralni segment tijela javne vlasti (TJV). Od 460 analiziranih tijela javne vlasti, njih 152 posjeduju barem jednu od traženih elektroničkih usluga, dok je ukupno evidentirano 685 usluga. Od toga je 404 e-aplikacija, 219 e-obrazaca i 62 usluge koje se odnose na webshop, interaktivne karte i sl.

U Republici Hrvatskoj postoji više od 5.800 tijela javne vlasti. U naše istraživanje uključena su tijela javne vlasti po sljedećim kategorijama: tijela zakonodavne vlasti (izuzev odbora, povjerenstava i drugih radnih tijela Hrvatskoga sabora te stalnih izaslanstava), tijela izvršne vlasti (izuzev savjeta i vijeća Predsjednika Republike te komisija i povjerenstava pri Uredu Predsjednika Republike, povremenih te stručnih i savjetodavnih tijela Vlade), Ustavni sud i vršna tijela sudbene vlasti, ustanove javnog sektora i poduzeća od javnog interesa.

Broj elektroničkih usluga u stalnom je porastu.