Strategija e-Hrvatska 2020

Strategija e-Hrvatska 2020

Strategiju e-Hrvatska 2020 i Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020 usvojila je Vlada Republike Hrvatske na sjednici 25. svibnja 2017. godine

Vlada Republike Hrvatske usvojila je na sjednici 25.05.2017. godine Strategiju e-Hrvatska 2020 i  Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020 koji predstavljaju preduvjet za korištenje strukturnih fondova Europske unije za razdoblje 2014-2020, a vezano uz Tematski cilj 2. Digitalni rast. 

Strategija e-Hrvatska 2020 prikazuje pregled razvoja informatizacije i e-usluga u javnom sektoru te ciljeve daljnjeg razvoja. Pripremljena je u s skladu Digitalnom Agendom za Europu (DAE) te u suradnji sa svim relevantnim tijelima javnog sektora te predstavnicima akademske zajednice, ICT industrije, a sudjelovali su i građani putem ankete o zadovoljstvu e-uslugama javnog sektora.

Glavni cilj Strategije je osigurati povezivanje informacijskih sustava tijela javne uprave iz svih sektora na način da se građanima pruži što veći broj kompleksnih e-usluga i smanji opterećenje građana u interakciji s javnom upravom. Aktivnosti će se provesti sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije i financirati će se prvenstveno iz Europskih fondova te iz nacionalnih sredstava.