Interoperabilnost sustava javne uprave - Državna sabirnica (GSB)

Interoperabilnost sustava javne uprave - Državna sabirnica (GSB)

Tijela javnog sektora u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva ispunjavaju zakonsku obvezu pribavljanja podataka iz javnih registara po službenoj dužnosti, bez traženja istih podataka od stranaka u postupku 

Digitalna javna uprava strateško je opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske. Digitalnom transformacijom javne uprave, povezivanjem i međusobnom razmjenom podataka u javnim registrima koji se vode u digitalnom obliku ostvarit će se značajna ušteda vremena koja će neposredno dovesti do smanjenja troškova, veće transparentnosti te poboljšanja kvalitete podataka i pružanja javnih usluga.

Tijela javne uprave obvezna su ispuniti zakonsku obvezu pribavljanja podataka iz javnih registra po službenoj dužnosti (Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, NN 92/2014). To znači da tijelo koje provodi određeni poslovni proces u kojem je neophodan određeni podatak stranke u postupku, neće zahtijevati podnošenje ili dostavu tog podatka od stranke u postupku već će taj isti podatak pribaviti korištenjem državne informacijske infrastrukture sigurnom razmjenom podataka putem GSB (engl. Government Service Bus).

Razmjena podataka vrši se već dugi niz godina, s razlikom što je većina sadašnjih informatičkih veza uspostavljena bilateralno, između dva tijela koja razmjenjuju podatke. Na taj način imamo stotine pojedinačnih konekcija koje su tijekom godina tijela razvila kako bi međusobno razmjenjivala podatke (Slika 1).

Uspostavom GSB kao središnjeg mjesta za sigurnu razmjenu podataka, postavljena je jedinstvena  tehnička platforma putem koje se tijela jednom konekcijom spajaju na GSB, a nadalje koristeći tu jednu konekciju dohvaćaju podatke iz različitih autentičnih izvora (javnih registara), ovisno o poslovnom procesu koje tijelo ima obvezu provoditi te setu podataka potrebnim za dovršetak procesa (Slika 2).
Međusobna razmjena podataka čini interoperabilnost, a to je karakteristika, odnosno sposobnost da dva ili više sustava djeluju jedinstveno. Interoperabilnost je ključan čimbenik za ostvarenje digitalne transformacije. Korištenjem GSB kao platforme za razmjenu podataka ostvaruje se i značajna ušteda na tehničkom održavanju konekcija i izrade komunikacijskih alata, a ujedno tijelo koje je korisnik podataka ne mora poznavati koji je autentični izvor podataka.

Jedna od svrha državne informacijske infrastrukture je osiguranje interoperabilnosti, a SDURDD je tijelo koje upravlja državnom informacijskom infrastrukturom. U svrhu provedbe te ispunjenja zakonskih obveza, tijela su obavezna povezati informacijske sustave, odnosno servise javnih registara na Središnji sustav interoperabilnosti (SSI) putem GSB. Način i koraci integracije na GSB opisani su Tehničkom specifikacijom (dokument Standardi Državne sabirnice - tehnička specifikacija). Svim potencijalnim korisnicima GSB-a omogućen je pristup do dokumentacije putem Wiki Portala Centra dijeljenih usluga nakon provedene autentikacije korisnika.

Postupak integracije na GSB provodi se putem dva različita procesa:
  • Objava/izlaganje javnog registra na GSB
  • Pristup/razmjena podataka putem GSB

Proces objave/izlaganja javnog registra na GSB Voditelj registra operativno dogovara u izravnom kontaktu sa SDURDD-om putem e-mail adrese u nastavku.

Proces podnošenja Zahtjeva za pristup i sigurnu razmjenu podataka iz javnih registara podnosi se putem priloženog obrasca na e-mail adresu:

ssi@cdu.gov.hr

Nakon podnesenog Zahtjeva, SDURDD provjerava predloženi zakonski temelj i svrhu korištenja podataka s Voditeljem registra, a o čemu obavještava podnositelja Zahtjeva povratnim dopisom. Skrećemo pozornost da je potrebno obratiti pozornost na ispravno i precizno podnošenje zakonske osnove i svrhu korištenja podataka (navođenje članka zakona te poslovni proces u kojem postoji potreba za dohvatom podataka putem GSB).

Dodatne informacije koje nisu dostupne putem Wiki Portala CDU, zainteresirane strane slobodne su zatražiti putem navedene e-mail adrese.