Istaknute teme

Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032.   Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032.
Vizija Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine glasi: “Hrvatska unaprijeđena digitalnom transformacijom”
Postanite e-GrađaninPostanite e-Građanin
Novo sučelje jednostavnim dizajnom, i nizom informacija koje građanin može dobiti i bez prijavljivanja na portal e-Građani, stavlja korisnika i njegove/njezine potrebe u prvi plan
e-Standardie-Standardi
Standard razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj je skup smjernica kojima se definiraju politike za razvoj i upravljanje e-Uslugama
Portal otvorenih podatakaPortal otvorenih podataka
Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske predstavlja podatkovni čvor koji služi za prikupljanje, kategorizaciju i distribuciju otvorenih podataka javnog sektora
Interoperabilnost sustava javne uprave - Državna sabirnica (GSB)Interoperabilnost sustava javne uprave - Državna sabirnica (GSB)
Tijela javnog sektora u suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva ispunjavaju zakonsku obvezu pribavljanja podataka iz javnih registara po službenoj dužnosti, bez traženja istih podataka od stranaka u postupku 
E-usluge u Republici HrvatskojE-usluge u Republici Hrvatskoj
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva prikuplja podatke o elektroničkim uslugama koje svojim korisnicima pruža centralni segment tijela javne vlasti
Središnji katalogSredišnji katalog
Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske omogućava korisnicima trajan i besplatan pristup službenim dokumentima različitih tijela javne vlasti s jednoga mjesta
Katalog informacijaKatalog informacija
e-Informacije (Informacije i upute o raznim životnim situacijama)
Strategija e-Hrvatska 2020Strategija e-Hrvatska 2020
Strategiju e-Hrvatska 2020 i Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020 usvojila je Vlada Republike Hrvatske na sjednici 25. svibnja 2017. godine
Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godineStrategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine donio je Hrvatski sabor na sjednici 12. lipnja 2015. godine
Partnerstvo za otvorenu vlastPartnerstvo za otvorenu vlast
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva dio je Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast