Katalog informacija

Katalog informacija

e-Informacije (Informacije i upute o raznim životnim situacijama)

Od 3. svibnja 2021. građanima je na raspolaganju novi portal e-Građani - informacije i usluge. Prvi su put informacije i usluge za građane i poslovne korisnike objedinjene na jednom mjestu.

Portal svakom korisniku dodjeljuje korisnički pretinac u koji stižu obavijesti i elektronički dokumenti  te korisnički profil.

Portal odsad pruža jasne upute za korištenje vjerodajnica (kojima se dokazuje identitet na internetu) i informacije o besplatnim državnim vjerodajnicama: mToken i ePass. Osim toga i dalje je moguće prijavljivanje na portal e-Građani putem e‑osobne iskaznice ili tokena internet bankarstva.

Platforma donosi 6 glavnih novosti:
 
  • Jedinstven način prijave za građane i poslovne korisnike
  • Profil korisnika u kojem se može uređivati prečice često korištenih usluga ili odrediti koliko se često želi davati privolu na obradu osobnih podataka
  • Korisnički pretinac sada se dodjeljuje svim korisnicima
  • Prepoznatljivu crvenu navigacijsku traku koja se provlači kroz sve usluge gdje god se na sustavu nalazili. Traka sadrži profil korisnika, filtar usluga, korisnički pretinac, promjenu subjekta kojeg korisnik zastupa (e‑ovlaštenja) te omogućava podešavanje za pristupačnost
  • Korisničku podršku s brojem telefona, adresom elektroničke pošte i odgovorima na često postavljana pitanja
  • Jednostavno, informativno i intuitivno sučelje.

Katalog informacija obuhvaća sve informacije i usluge koje tijela državne uprave pružaju građanima. E-Informacije sastoje se od 12 tema tj. životnih situacija podijeljenih u niz podtema unutar kojih se nalaze različiti članci s pripadajućim informacijama, koji se konstantno ažuriraju i objavljuju.

U Katalogu informacija dostupne su informacije o životnim temama iz različitih područja poput Obitelji i života, Zdravlja, Financija i poreza, Obrazovanja, Poslovanja i mnogih drugih. Kada se otvara određeni članak na portalu e-Građani, s desne strane ekrana dostupne su usluge koje su povezane s temom, kao i poveznice na propise koji su povezani s temom.

Posjetite Youtube kanal e-Građani informacije i usluge na kojem možete vidjeti upute o načinu korištenja novog portala.