e-Standardi

e-Standardi

Standard razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj je skup smjernica kojima se definiraju politike za razvoj i upravljanje e-Uslugama

 Tijela javnog sektora obvezna su pri razvoju novih i nadogradnjama postojećih e-Usluga osigurati korištenje Standarda, te o tome izvijestiti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva možete pronaći sve potrebne informacije.