Kontakti

 

 

Sektor za Središnji katalog i portale

Siget 18c
10020 Zagreb 
E-mail pisarnice: pisarnica@digured.hr
Tel: (+385 1) 4855-827
Fax: (+385 1) 4855-655

 

 Ured državnog tajnika

Maksimirska 63
10000 Zagreb
E-mail: ured@rdd.hr
Tel: (+385 1) 2357-622