Središnji katalog

Središnji katalog

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske omogućava korisnicima trajan i besplatan pristup službenim dokumentima različitih tijela javne vlasti s jednoga mjesta

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22)
 
  • tijela državne uprave i druga državna tijela
  • pravne osobe koje Republika Hrvatska zakonom ili podzakonskim propisom osniva ili čije osnivanje zakonom izričito predviđa
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 

dužna su dostavljati (ukoliko nisu objavljeni u službenom glasilu)
 
  • opće akte i odluke koje donose
  • planske, programske, izvještajne, strateške, promotivne dokumente, službena, stručna i informativna glasila te druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti

u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske (dalje: Središnji katalog) radi njihove trajne dostupnosti i informiranja javnosti o radu.

Središnji katalog je na internetu javno dostupan alat koji korisnicima omogućuje trajan i besplatan pristup službenim dokumentima različitih tijela javne vlasti s jednoga mjesta.

Službeni dokument je svaki objavljeni sadržaj kojeg je stvaratelj tijelo javne vlasti, neovisno o mediju na kojem je prikazan.

Službeni dokumenti u Središnjem katalogu podijeljeni su na zbirke:
  • pravni propisi
  • međunarodni ugovori
  • službena glasila lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • dokumenti i publikacije koji se ne objavljuju u službenim glasilima.

Zbirka pravnih propisa dostupna je i putem portala N-Lex koji osigurava zajednički, višejezični pristup nacionalnim zakonodavstvima zemalja EU.

Način ustrojavanja, vođenja i održavanja Središnjeg kataloga propisan je Pravilnikom o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 123/22).

Korisnički zahtjevi

Ako ne možete pronaći željene informacije u sklopu Središnjeg kataloga službenih dokumenata RH, obratite nam se i naši informacijski specijalisti odgovorit će vam u najkraćem roku.

Informacijski specijalisti pretražuju službene informacijske izvore Ureda i drugih tijela javne vlasti Republike Hrvatske, stranih zemalja, Europske unije, ostalih međunarodnih organizacija te drugih srodnih institucija; selektiraju i organiziraju podatke i dokumentacijsku građu te dostavljaju korisnicima odgovore na papirnatom i/ili elektroničkom mediju.

Ukoliko ne možete pronaći dokument u Središnjem katalogu, možete nam poslati zahtjev putem obrasca.

Sve upite vezane uz dostavu dokumenata ili korištenje Središnjeg kataloga korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: sredisnji.katalog@rdd.hr.