Provedba Projekta

Element projekta 1: Analiza postojećeg stanja i identificiranje potreba i prijedloga za unaprjeđenjem

Završen je prvi element projekta "Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)" u sklopu kojega su napravljene sljedeće analize:

1. Analiza dionika i identifikacija potreba za skupovima podataka

U prvoj točki bilo je potrebno identificirati sve dionike sustava otvorenih podataka RH, razinu njihovog dosadašnjeg sudjelovanja u sustavu, prepreke i izazove s kojima su se susretali te potrebe i očekivanja od sustava u budućnosti. Osim identifikacije dionika, detaljnije je analizirana i razina dosadašnjeg korištenja Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske.
 

2. Analiza postojećeg stanja sustava otvorenih podataka – Portal otvorenih podataka

Druga točka projektnog elementa polazišna je točka za daljnja unaprjeđenja temeljena na najboljoj svjetskoj i europskoj praksi. U ovom su dokumentu prezentirani rezultati te analize iz tri perspektive:
U prvoj perspektivi, analizirana je uloga i odnos europskog sustava otvorenih podataka s nacionalnim (hrvatskim) sustavom otvorenih podataka, uključujući i njegove podsustave kao što su regionalni odnosno gradski portali otvorenih podataka.
U drugoj perspektivi, analizirani su formati odnosno otvorenost postojećih skupova podataka na Portalu te načini njihove objave korisnicima.
U zadnjem poglavlju prezentirani su rezultati identifikacije visokovrijednih skupova podataka koje tijela javnog sektora u Republici Hrvatskoj već danas prikupljaju, no još nisu objavljeni na Portalu otvorenih podataka. Objava tih skupova, zajedno s primjerima dobre prakse drugih država članica EU o stvaranju dodane vrijednosti i rješenjima konkretnih društvenih izazova, postavljaju preduvjet za popularizaciju i početak značajnijeg korištenja skupova otvorenih podataka u Republici Hrvatskoj.
 

3. Analiza dobrih praksi, EU i svjetskih standarda u kontekstu otvorenih podataka i internetskog pristupa

Ovaj dio analize proveden je u cilju objedinjavanja najbolje prakse te izbora primjenjivih rješenja kao i tehničke platforme za implementaciju novog Portala otvorenih podataka Republike Hrvatske, i svim ostalim potrebnim unaprjeđenjima sustava otvorenih podataka.
U analizi dobre prakse provedena je analiza politika i strategija otvorenih podataka pet izabranih zemalja članica EU (Irske, Španjolske, Poljske, Češke i Slovenije).
U analizi tehničkih standarda i platformi, prezentirane su prednosti i mane dvije dominantne opcije za implementaciju novog Portala: CKAN paket te DCAT-AP nativna platforma.
 

4. Definiranje prijedloga unaprjeđenja sustava otvorenih podataka i metodologije za evaluaciju vrijednosti podataka

Prijedlog unaprjeđenja samog sustava otvorenih podataka, razložen je u nekoliko cjelina:
Procesni model, Organizacija, Regulatorni okvir i drugi bitni dokumenti, Portal otvorenih podataka, Arhitektura za automatizirano stvaranje portala otvorenih podataka za Izdavače te Upute za dionike pri tehnološkoj implementaciji procesa za objavu skupova otvorenih podataka na sub-nacionalnim portalima.
Metodologija za evaluaciju utjecaja skupova otvorenih podataka izrađena je u svrhu transparentne procjene vrijednosti skupova, kako prije (ex-ante) tako i nakon (ex-post) objave.
Osim metodologije, izrađen je i predložak za izračunavanje ex-ante i ex-post indeksa utjecaja skupa otvorenih podataka, u Microsoft Excelu. Predložak sadrži anketni upitnik kojega može koristiti svaki izdavač za samoprocjenu vrijednosti svojih skupova podataka prije objave, kao i nakon objave, kada su dostupni mjerljivi podaci o stvarnom korištenju i korisnosti skupa.

Rezultati i presjek analiza predstavljeni su u elementu projekta 1 pod nazivom Analiza postojećeg stanja i identificiranje potreba i prijedloga za unaprjeđenjem.
Element projekta 2: Tehnološka, procesna i funkcionalna nadogradnja postojećeg IT sustava objave otvorenih podataka

Potpisan ugovor o nabavi usluga tehnološke, procesne i funkcionalne nadogradnje postojećeg IT sustava objave otvorenih podataka

Nakon završenog postupka javne nabave, izrađen je i usuglašen Ugovor u sklopu EU projekta u vrijednosti od 1.790.100,00 HRK. Ugovor je potpisan 13.11.2020 godine.

Cilj provedbe ugovora je tehnološko, procesno, funkcionalno i vizualno unaprjeđenje IT sustava za objavu otvorenih podataka tijela javne vlasti u strojno čitljivom obliku.

Sredstva iz Europskog socijalnog fonda uvelike će doprinijeti reformi javne uprave kao i povećanju povjerenja, transparentnosti i otvorenosti rada i usluga javne uprave.
 
Element projekta 3: Implementacija unaprjeđenog modela otvorenih podataka - projekt za odabrani skup institucija
Element projekta 4: Edukacija zaposlenika tijela državne i javne vlasti
Element projekta 5: Promidžba i vidljivost
Promidžba i vidljivost projekta obuhvaća:
 
  • Vizualni identitet i logotip projekta
  • Promidžbene materijale
  • Organizaciju događanja i datathona

Od početka trajanja projekta, u sklopu ovog elementa do sada su provedene aktivnosti izrade vizualnog identiteta i logotipa, promidžbenih (tiskanih i elektroničkih) materijala te promotivnih videomaterijala.