e-Pristojbe
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

  

UP.04.1.1.14.0001

Korisnik: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Partner na projektu: Financijska agencija - FINA


Sustav e-Pristojbe (SeP) jedna je od zajedničkih horizontalnih komponenti koji omogućava elektroničko (bezgotovinsko) plaćanje upravnih pristojbi i naknada, a ovisno o ispunjenim pravnim preduvjetima i plaćanje drugih vrsta pristojbi kao što su primjerice sudske, javnobilježničke, turističke, naknade iz područja zaštite intelektualnog vlasništva i sl. Plaćanje se obavlja kartičnim putem unutar e-usluga koje su dostupne putem sustava e-Građani ili na šalterima različitih institucija putem POS uređaja.

Krajnjem korisniku se omogućava da jednom uplatom plati ukupnu cijenu usluge (pristojba i naknada), koja će onda putem sustava SeP biti raspoređena na odgovarajuće dijelove i one subjekte kojima pripada prema važećim propisima. Sustav e-Pristojbe povećava dostupnost i naplatu javnih usluga te upravljanje istim. Ujedno, postiže se postupna zamjena klasičnih biljega te se minimizira njihova upotreba.

Projektom se tako omogućava kartično plaćanje upravnih pristojbi i naknada putem POS uređaja za usluge središnjih tijela državne uprave koje se pružaju u županijama i matičnim uredima, kao i u brojnim drugim institucijama, npr. na šalterima MUP-a pri izdavanju osobnih dokumenata, u Lučkim kapetanijama.

Cilj je potpunim informatiziranjem poslovnih procesa poboljšati komunikaciju javne uprave s korisnicima - fizičkim i pravnim osobama. Uspostavom sustava e-Pristojbe ubrzat će se daljnja digitalizacija javnih usluga te pospješiti njihovo korištenje putem sustava e-Građani i platforme e-Poslovanje.

Prve elektroničke usluge započinju integraciju u sustav od 2020. godine.  

Tijekom trajanja projekta izradit će se i izvještajni sustav.

Ukupna vrijednost projekta: 50.523.857,45 HRK
Bespovratna sredstva: 50.523.857,45 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 26. rujna 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 26.9.2018. -  26.12.2022.

Voditelj projekta: Dražen Božić
Kontakt adresa za više informacija: e-pristojbe@rdd.hr

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr  


Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.