e-Pristojbe
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

  

UP.04.1.1.14.0001

Korisnik: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Partner na projektu: Financijska agencija – FINA


Sustav e-Pristojbe jedna je od zajedničkih horizontalnih komponenti koji omogućava elektroničko plaćanje upravnih pristojbi i naknada, a ovisno o ispunjenim pravnim preduvjetima, i plaćanje ostalih tipova pristojbi (sudskih, javnobilježničkih, turističkih i ostalih). 
Krajnjem se korisniku omogućava da jednom uplatom plati ukupnu cijenu usluge koja će putem sustava biti distribuirana na dijelove i subjekte kojima pripada prema važećim propisima. Sustav e-Pristojbe povećava dostupnost i naplatu javnih usluga te upravljanje istim. Ujedno, postiže se postupna zamjena klasičnih biljega i minimizira se njihova upotreba.
Projektom se omogućava i kartično plaćanje upravnih pristojbi i naknada za usluge središnjih tijela državne uprave koje pružaju Uredi državne uprave u županijama, odnosno nakon 1. siječnja 2020. i same županije kojima se povjeravaju poslovi Ureda državne uprave.

Cilj je potpunim informatiziranjem poslovnih procesa poboljšati komunikaciju javne uprave s korisnicima – fizičkim i pravnim osobama. Potrebno je omogućiti integraciju Sustava za e-Pristojbe s elektroničkim uslugama dostupnim kroz sustave e-Građani i e-Poslovanje, to jest s informacijskim sustavima tijela javne uprave koja omogućuju pružanje elektroničkih usluga građanima i poslovnim subjektima. Uspostavom ovog sustava pospješit će se daljnja primjena i razvoj platformi e-Građani i e-Poslovanje.

Prve elektroničke usluge započinju integraciju u sustav od 2020. godine.  

Tijekom trajanja projekta izradit će se i izvještajni sustav.

Ukupna vrijednost projekta: 50.523.857,45 HRK
Bespovratna sredstva: 50.523.857,45 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 26. rujna 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 26.9.2018. –  26.12.2022.

Voditelj projekta: Dražen Božić
Kontakt adresa za više informacija: e-pristojbe@rdd.hr

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr  


Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.