Uspostava Centra dijeljenih uslugaKK.02.2.1.02.0001

Korisnik: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Partner: 
  • Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama - APIS IT d.o.o.

Centar dijeljenih usluga („Državni oblak”) jedan je od ključnih projekata Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva kojim će se spojiti državna informacijska infrastruktura i omogućiti zajedničko korištenje informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te istim aplikativnim rješenjima radi njihove racionalizacije. Sva tijela javnog sektora moći će se koristiti zajedničkom, pouzdanom i skalabilnom IKT infrastrukturom prema paradigmi oblaka (Clouda). Cilj Projekta jest integracija 300 institucija u Državni oblak do kraja 2023. godine.

Država će kroz CDU dobiti brži pristup najnovijim tehnologijama koje su osnova za pružanje većeg broja digitalnih usluga javne uprave na što efikasniji način i u što kraćem roku.

Za projekt su osigurana bespovratna sredstva u iznosu od 306.644.668,87 HRK iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFDR), Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
 
Cilj Projekta jest integracija 300 institucija u Državni oblak do kraja 2023. godine. Sukladno pozitivnim propisima RH, primarno Uredbi o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu i informacijsku infrastrukturu (NN 60/17), (Uredba o CDU-u), obveza CDU-a je objediniti DII na načelima Dijeljenih usluga te operativno uspostaviti tehničku infrastrukturu za korištenje SaaS, IaaS, PaaS, FaaS i CaaS usluga za potrebe tijela javnog sektora. Projektom se uspostavlja središnje upravljanje i konsolidacija Državne informacijske infrastrukture (DII), podataka, zahtjeva, operacija i horizontalnih procesa javne uprave u svrhu unaprjeđenja transparentnosti, odgovornosti, učinkovitosti javne uprave.

Ukupna vrijednost projekta: 360.758.433,97 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 306.644.668,87 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 20. svibnja 2019.
Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2014. – 31.12.2023., 120 mjeseci


Kontakt mail: cdu@rdd.hr

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr               Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.
                      Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Središnjeg državnog ureda za razvoj
                                                                     digitalnog društva.