Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga

Naziv projekta: Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga​

Kodni broj: UP.04.1.1.36.0001

Razdoblje provedbe projekta: 28 mjeseci (kolovoz 2021.- prosinac 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 1.181.219,13 eura

Iznos koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.: 1.004.036,26 eura (85%)

Nositelj projekta: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Opis projekta: U cilju razvoja novih e-Usluga, unaprjeđenja postojećih i kontinuirane digitalizacije poslovanja javne uprave te povećanja udjela korisnika e-Usluga, SDURDD je utvrdio nužnost standardizacije e-Usluga, osiguranja odgovarajuće implementacije definiranih e.Standarda kroz nastavak ulaganja provedbom projekta implementacije e.Standarda i daljnjeg unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga. Projektom će se uspostaviti odgovarajući informacijski sustav koji će podržati sve procese i obrasce definirane u sklopu e.Standarda kako bi se osigurala jasna slika statusa razvoja i unaprjeđenja e-Usluga, omogućilo svim dionicima praćenje statusa razvoja pojedine e-Usluge, te da na jednom centralnom mjestu postoji repozitorij svih dokumenata i artefakata koje se kreira kroz projekte razvoja e-Usluga. Uspostaviti će se portal sa svim bitnim informacijama o razvoju e-Usluga, razviti standardizirana korisnička sučelja (grafički dizajn) kao gradivni blokovi za razvoj e-Usluga, razviti pravila i smjernice za razvoj grafičkih sučelja, analizirati životne situacije i izraditi njihov registar, te na osnovu njega definirati prioritete potreba građana i poslovnih subjekata u unaprjeđenju ili izradi novih e-Usluga.
 
Cilj projekta: Provesti automatiziranu standardizaciju e-Usluga u RH. Ovaj projekt je nastavak projekta „Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“ kojim su jasno definirani standardi razvoja e-Usluga, dok se kroz ciljanu operaciju, odnosno projekt „Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“, planira implementirati izrađeni standard kroz uspostavu odgovarajućih alata i digitalizaciju procesa. ​
 
Očekivani rezultati provedbe: Uspostava portala i informacijskog sustava provođenja e.Standarda, registra životnih/poslovnih situacija i povezanih e-Usluga i gradivnih blokova korisničkih sučelja (grafički dizajn), te edukacija o optimalnom korištenju istih - implementacija e.Standarda u ključnim odabranim e-Uslugama​.
 
Kontakt:
projekt.es@rdd.hr
 
Za više informacija:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

             
                               Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 
                    Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Središnjeg državnog ureda
                                                            za razvoj digitalnog društva.