e-PoslovanjeProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  


UP.04.1.1.16.0001

Korisnik: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Partneri na projektu:
  • Financijska agencija – FINA
  • Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama - APIS IT d.o.o.

U tijeku je provedba projekta e-Poslovanje koji će omogućiti jedinstveni pristup javnim elektroničkim uslugama koje javnopravna tijela pružaju poslovnim korisnicima, kao što su podnošenje zahtjeva, uvid u podatke ili preuzimanje dokumentacije na svom računalu, primjerice, potrebnih dokumenata iz porezne ili carinske uprave, zdravstvenog osiguranja, mirovinskog sustava, graditeljstva, pomorstva i drugo.
 
Prve elektroničke usluge uključene u sustav e-Poslovanje, kao i Poslovni korisnički pretinac (PKP) namijenjen za sigurnu elektroničku komunikaciju javnopravnih tijela s poslovnim subjektima, bit će dostupni poslovnim korisnicima u drugoj polovici 2020. godine. Sustav će se kontinuirano nadograđivati novim e-uslugama i e-porukama za PKP.

Sustav e-Poslovanje omogućit će pristup i korištenje e-usluga osobama ovlaštenima za zastupanje pravnih osoba koje su upisane u Sudski registar te u registre neprofitnih organizacija kao što su Registar udruga i zaklada, političkih stranaka, vjerskih zajednica u RH. Isto će biti omogućeno i obrtnicima koji su upisani u Obrtni registar, kao i poljoprivrednicima i nositeljima poljoprivrednih gospodarstava iz baze Upisnika poljoprivrednika te fizičkim osobama koje obavljaju slobodne djelatnosti i sporedna zanimanja. Kako bi se to osiguralo, Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) bit će nadograđen novim podsustavom e-Ovlaštenja koji će kroz modul e-Zastupanja biti povezan s navedenim registrima. Osim toga će putem e-Ovlaštenja odnosno modula e-Punomoći, biti omogućeno osobama ovlaštenim za zastupanje davanje prava pristupa na pojedine e-usluge drugim osobama unutar svojeg poslovnog subjekta ili drugim osobama u drugom poslovnom subjektu, što će poslovnim korisnicima omogućiti potrebnu fleksibilnost u pristupu i načinu korištenja različitih e-usluga unutar sustava e-Poslovanje. Poslovni korisnici moći će prilikom prijave na e-usluge putem NIAS-a koristiti poslovne i osobne vjerodajnice za elektroničku identifikaciju.
 
Uspostavljanjem sustava e-Poslovanje cilj je pridonijeti administrativnom rasterećenju za poslovne subjekte kroz elektroničku komunikaciju s javnom upravom, postići financijske i vremenske uštede za poslovne subjekte, povećati dostupnost samih usluga (e-usluga dostupna svima pod jednakim uvjetima, bez obzira na lokaciju poslovanja) a ujedno pridonijeti poboljšanju ekonomičnosti i učinkovitosti javne uprave te jačanju kapaciteta službenika i zaposlenika.

Ukupna vrijednost projekta: 50.983.989,90 HRK
Bespovratna sredstva: 50.983.989,90 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 23. listopada 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 23. 10. 2018. – 23. 10. 2022.
Kontakt-osoba za više informacija: Dražen Božić, e-poslovanje@rdd.hr

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr  

                           
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.