e-PoslovanjeProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
  


UP.04.1.1.16.0001

Korisnik: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Partneri na projektu:
  • Financijska agencija – FINA
  • Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama - APIS IT d.o.o.

U tijeku je provedba projekta e-Poslovanje čija je svrha omogućiti jedinstveni pristup javnim elektroničkim uslugama koje javnopravna tijela pružaju poslovnim korisnicima, kao što su podnošenje zahtjeva, uvid u podatke ili preuzimanje dokumentacije na svoje računalo, kao što su primjerice potrebni dokumenti iz porezne ili carinske uprave, zdravstvenog osiguranja, mirovinskog sustava, graditeljstva, pomorstva i drugo.

Prve elektroničke usluge uključene u sustav e-Poslovanje dostupne su poslovnim korisnicima od prve polovice 2021. godine. Njih je moguće pronaći i koristiti prijavom putem sustava e-Građani bilo na poveznici Katalog usluga ili putem “Filtera e-usluga” upisom dijela naziva ili ključne riječi e-Poslovanje. Sredinom 2022. godine trebao bi u funkciji biti i Korisnički pretinac (PKP) namijenjen za sigurnu elektroničku komunikaciju javnopravnih tijela s poslovnim subjektima. Sustav će se kontinuirano nadograđivati novim e-uslugama kao i e-porukama za PKP.

U cilju boljeg razumijevanja je važno navesti kako uz navedene usluge na e-Poslovanju postoje i druge online usluge koje su također namijenjene poslovnim korisnicima, međutim  njih su pojedina tijela i institucije razvili ranije, tako da one još nisu prilagođene zajedničkim pravilima i standardima platformu e-Poslovanje, pa njihovo korištenje do tada ostaje isto. Svakako je namjera da i te e-usluge budu što prije uključene na jedinstvenu platformu e-Poslovanje. Na taj bi način poslovnim korisnicima bile dostupne na jednome mjestu kroz jedinstveno korisničko iskustvo.
 
Sustav e-Poslovanje već sada omogućava pristup i korištenje e-usluga osobama zakonski ovlaštenima za zastupanje pravnih osoba koje su upisane u Sudski registar te u registre neprofitnih organizacija kao što su Registar udruga i zaklada, političkih stranaka, vjerskih zajednica u RH. Isto je omogućeno i obrtnicima koji su upisani u Obrtni registar, kao i poljoprivrednicima i nositeljima poljoprivrednih gospodarstava iz baze Upisnika poljoprivrednika te drugim fizičkim osobama koje obavljaju različite slobodne djelatnosti i sporedna zanimanja. Kako bi se to osiguralo, Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS) nadograđen je novim podsustavom e-Ovlaštenja koji je putem modula e-Zastupanja povezan preko državne sabirnice GSB s navedenim registrima. Osim toga putem e-Ovlaštenja i njegovog modula e-Punomoći, omogućeno je osobama ovlaštenim za zastupanje davanje prava pristupa na pojedine e-usluge drugim osobama unutar svojeg poslovnog subjekta ili drugim osobama u drugom poslovnom subjektu, što poslovnim korisnicima omogućava potrebnu fleksibilnost u pristupu i načinu korištenja različitih e-usluga unutar platforme e-Poslovanje. Poslovni korisnici mogu prilikom prijave na e-usluge putem NIAS-a koristiti poslovne kao i postojeće osobne vjerodajnice za elektroničku identifikaciju.
 
Uspostavljanjem sustava e-Poslovanje cilj je pridonijeti administrativnom rasterećenju za poslovne subjekte kroz elektroničku komunikaciju s javnom upravom, postići financijske i vremenske uštede za poslovne subjekte, povećati dostupnost samih usluga (e-usluga dostupna svima pod jednakim uvjetima, bez obzira na lokaciju poslovanja) a ujedno pridonijeti poboljšanju ekonomičnosti i učinkovitosti javne uprave te jačanju kapaciteta službenika i zaposlenika.


Ukupna vrijednost projekta: 50.983.989,90 HRK
Bespovratna sredstva: 50.983.989,90 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 23. listopada 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 23. 10. 2018. – 23. 10. 2022.
Kontakt-osoba za više informacija: Dražen Božić, e-poslovanje@rdd.hr

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr  

                           
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.