Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske

                   Logo projekta Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske


Naziv projekta:
Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske

Kodni broj: UP.04.1.1.05.0001

Razdoblje provedbe projekta: 66 mjeseci (od 22. siječnja 2018. – 22. srpnja 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 12.856.124,93 kn

Iznos koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.: 10.928.450,00 kn (85%)

Nositelj projekta: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Partneri: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Laboratorij za analizu teksta i inženjerstvo znanja

Opis projekta: Provedbom projekta uspostave integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva, osigurat će se kvalitetnije upravljanje službenim dokumentima, dostupnost dokumenata krajnjim korisnicima, razvoj tražilice Cadial kao prepoznatljivog hrvatskog proizvoda te bolja informiranost državnih službenika o zakonskim obvezama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Cilj projekta: Osigurati višu razinu otvorenosti, transparentnosti i dostupnosti službenih dokumenata i informacija o radu tijela javne vlasti kroz  trajnu dostupnost i mogućnost ponovne uporabe javnih službenih dokumenata i informacija RH svim zainteresiranima pod jednakim uvjetima, nepristrano i besplatno.

Očekivani rezultati provedbe:
  • Uspostavljen integrirani sustav upravljanja službenim dokumentima RH s unaprjeđenom tražilicom za pronalaženje i preuzimanje službene dokumentacije RH i EU
  • Unaprijeđena znanja državnih i javnih službenika o obvezama koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama vezano uz Središnji katalog službenih dokumenata RH
  • Omogućeno kontinuirano usavršavanje službenika o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama,  obvezama i načinima njegova izvršavanja kroz sustav e-učenja.

Kontakti za više informacija:  
Logo Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te Europskog socijalnog fonda