Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technology Platform)

Naziv projekta: Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technology Platform)

Razdoblje provedbe projekta: 23 mjeseca (travanj 2021.- lipanj 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 648.749,00 eura; Sufinancira se sredstvima Europske unije iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility, CEF), od čega je za Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, kao hrvatskog partnera za tehničku izvedbu projekta, osigurano 62.000,00 eura.

Nositelji projekta u RH: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (tehnička izvedba projekta) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (jezični izvori i promidžba)

Opis projekta: Nacionalna platforma za jezične tehnologije (National Language Technology Platform) je višedržavni 2020 CEF Telecom projekt kojim se uspostavljaju Nacionalne jezične platforme  u Hrvatskoj, Latviji, Estoniji, Malti i Islandu. Nacionalne platforme povezane su  s eTranslation uslugom Europske komisije što omogućuje višejezični pristup online javnim sadržajima i uslugama u svim navedenim državama. Ovisno o prikupljenim jezičnim izvorima, planira se i uspostava modula kojima bi se sadržaji i usluge tijela javne vlasti učinili dostupniji za korištenje i osobama s invaliditetom.

Cilj projekta: Razvoj Nacionalnih jezičnih platformi s jezičnim alatima koje su trenirane na domenskim jezičnim izvorima u svim državama partnerima.

Očekivani rezultati provedbe:
Besplatni jezični alati namijenjeni prvenstveno državnoj upravi, gospodarskoj i akademskoj zajednici u svrhu razvoja višejezičnog pristupa online javnim sadržajima i uslugama za domaće i strane korisnike, standardizacija jezika javne uprave. Važnost uvođenja Nacionalne jezične platforme Hrvojka, osim praktične uporabe, svakako je i u tome što je ona prvenstveno alat za jačanje uloge i uporabe hrvatskog jezika u digitalnom okruženju, te u podizanju svijesti o važnosti prikupljanja i pohranjivanja jezičnih izvora kao temelja daljnjeg razvoja jezičnih tehnologija za hrvatski jezik.


Kontakt:
nltp@rdd.gov.hr  

Za više informacija:
https;//hrvojka.gov.hr 
2020 CEF Telecom
NLTP