Javni poziv za sudjelovanje u prijavi na Datathonu u okviru projekta Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)

Javni poziv za sudjelovanje u prijavi na Datathonu u okviru projekta Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)
I. PREDMET JAVNOG POZIVA I OPĆE ODREDBE

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavljuje Javni poziv za sudjelovanje u natjecanju Datathon u okviru projekta Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data) koje će se održati

12. svibnja 2023. godine

uživo u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva u sklopu DORS/CLUC 2023 konferencije (DORS/CLUC najveća je i najdugovječnija regionalna konferencija o slobodnom i otvorenom softveru te operacijskom sustavu Linux. Konferencija je posvećena razvojnim i sistem - administratorskim temama, s fokusom na slobodne i otvorene tehnologije, otvoreni kod, otvorene norme i otvorene operacijske sustave).

Cilj događanja je stvoriti gotovo IT rješenja ili razviti IT ideju za rješenje temeljeno na informacijama koje će omogućiti bolju promociju i vizualizaciju otvorenih podataka. Predložena rješenja razvijena u sklopu Datathona moraju promicati korištenje otvorenih podataka iz javnog sektora, posebno onih koji se objavljuju na nacionalnim/regionalnim portalima otvorenih podataka te predstaviti potencijalni doprinos za jedno od četiri tematska područja:
 • društveno,
 • političko,
 • okolišno ili
 • ekonomsko.

Predložena rješenja trebaju se razviti koristeći otvorene podataka i softver otvorenog koda te tehnologije poput umjetne inteligencije, povezivanja uređaja putem interneta (engl. Internet of things), proširenu stvarnost (engl. augmented reality), velike podatke (engl. big data), lanac blokova (engl. blockchain) ili slično.
 
Sudjelovanjem u Datathonu timovi će:
 • koristiti napredne tehnologije uz podršku svojih mentora
 • predstaviti svoj projekt na završnom događaju u sklopu DORS/CLUC 2023 konferencije
 • imati mogućnost osvojiti vrijedne nagrade kroz vaučere. 

II. TEME DATATHONA

Natjecanje se sastoji od četiri izazova. Svaki izazov organiziran je kao zasebno natjecanje od jednake važnosti. Timovi mogu sudjelovati u bilo kojem ili svim sljedećim izazovima.

A.)          IZAZOV: DRUŠTVENO PODRUČJE

Razvoj rješenja primjenom otvorenih podatka koji rješavaju određene društvene izazove:
 • bolji pristup informacijama o kulturnom životu
 • informiranje o četvrti stanovanja, njenom sadržaju i karakteristikama
 • rješavanje kompleksnih javnih problema posebno u kriznim situacijama
 • poticanje šire uključenosti stručnjaka u procesu rješavanja javnih problema
 • uključivanje marginaliziranih društvenih skupina i sl. 

B.)          IZAZOV: POLITIČKO PODRUČJE

Razvoj rješenja primjenom otvorenih podatka koji poboljšavaju interne procese i usluge javnog sektora te poboljšavaju povezanost javnog sektora s građanima:
 • poboljšanje upravljanja javnim sredstvima
 • veća transparentnost i građanska uključenost
 • bolje i učinkovitije pružanje javnih usluga
 • bolja koordinacija i donošenje odluka i sl. 

C.)          IZAZOV: OKOLIŠNO PODRUČJE

Razvoj rješenja primjenom otvorenih podatka koji omogućavaju korisnicima nove spoznaje o okolišu te povećavaju građansku uključenost i osviještenost o različitim okolišnim pitanjima, rješavanjem pitanja o:
 • kvaliteti vode i/ili zraka
 • gospodarenju otpada
 • okolišno prihvatljivim transportnim ponudama
 • razini buke u gradovima i sl. 

D.)          IZAZOV: EKONOMSKO PODRUČJE

Razvoj rješenja primjenom otvorenih podataka koji omogućavaju povećanje ili smanjenje troškova povezanih s korištenjem otvorenih podataka, a rezultirat će:
 • razvojem novih dobara i usluga
 • poboljšanjem postojećih dobara i usluga
 • snižavanjem operativnih troškova
 • povećanjem produktivnosti u gospodarstvu
 • smanjenjem vremena i troška pristupa informacijama i sl. 


III. NAGRADE

Nagrade se financiraju iz projekta Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data).
 
Ukupni fond za dodjelu nagrada iznosi 12 000 EUR (3 000 EUR za svaki izazov/temu) i podijelit će se sljedećim redoslijedom za svaki izazov/temu
 
Mjesto Nagrada
1. 1500 EUR
2. 1000 EUR
3. 500 EUR

 
IV. VREMENSKA CRTA NATJECANJA
 
NAZIV DOGAĐAJA OPIS DOGAĐAJA ROKOVI
PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE Od dana objave Poziva do 23. travnja 2023.  23. travnja 2023.
NAJAVA DATATHONA I IZAZOVA Najava početka Datathona putem online prezentacija

Predstavljanje tematskih područja (izazova), predstavljanje timova i njihovih mentora, predstavljanje pravila i kriterija za ocjenjivanje, predstavljanje nagrada, predstavljanje žirija te motivacijski govori (CROZ prezentacija EU Datathona https://op.europa.eu/en/web/eudatathon )
28. travnja 2023.
ODRŽAVANJE DATATHONA Održavanje Datathona na lokaciji FER, u sklopu DORS/CLUC 2023 konferencije 12. svibnja 2023.

 
V. PRIJAVITELJI

Prijaviti se mogu isključivo studentski timovi.

Tim se može sastojati od dvije ili više osoba (do 4).

Timovi se prijavljuju s mentorima.

Svaki član tima ispunjava prijavni obrazac i navodi ime tima i kontakt podatke mentora.

Mentor mora biti nastavnik s institucije iz koje se student prijavljuje.

Timovi mogu sudjelovati u bilo kojem ili svim navedenim izazovima.

Predajom prijave Prijavitelj izričito izjavljuje da je pročitao i u potpunosti razumio te u cijelosti prihvaća sva pravila i odredbe Poziva.


VI. ROK, MJESTO I SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava mora sadržavati:

Pravodobno, potpuno i istinito ispunjeni online obrazac za prijavu, dostupan na poveznici PRIJAVA.

Rok za podnošenje prijava traje od objave javnog poziva do 23. travnja 2023. u 24:00 sata.

Članovi organizacijskog tima te druge osobe uključene u ovaj projekt sve će informacije i podatke čuvati u tajnosti i neće se njima koristiti u osobne svrhe ili ih prenositi trećim osobama.

Kontakt e-mail za dostavu dokumentacije:

opendata.admin@rdd.gov.hr

 
VII. OBJAVA DETALJA PROGRAMA NATJECANJA

Pristigle i prihvaćene prijave bit će objavljene 28. travnja 2023. godine na službenoj najavi početka Datathona (online prezentacija).

Pisane vijesti