Prezentacije s radionica i konferencija

  • Projekt je predstavljen na 3. radionici ELRC-a (European Language Resource Coordination) – 15. studeni 2022.

Održana 3. radionica ELRC-a (European Language Resource Coordination - Koordinacija europskih jezičnih izvora)
Language Technologies by/for the public sector – prezentacija
 

  • Projekt predstavljen na Drugoj međunarodnoj konferenciji DARIAH-HR “Digital Humanities and Heritage” – 14. listopada 2022. 

National Language Technology Portal – NLTP
 

  • Projekt predstavljen na 18. okruglom stolu za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama – 23. rujna 2022.

Pristupačnost digitalnih sadržaja i usluga za gluhe i nagluhe osobe – prezentacija
 

  • Projekt predstavljen na 33. Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Central European Conference on Information and Intelligent Systems - CECIIS 2022“ – 22. rujna 2022.

National Language Technology Platform : The First Prototype – poster izlaganje
 

  • Projekt predstavljen na 3. okruglom stolu „Digitalna pristupačnost od zakona do prakse“ – 22. rujna 2022.

NLTP: CEF projekt s dva hrvatska partnera – prezentacija
 

  • Projekt predstavljen na 45. jubilarnom međunarodnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju (MIPRO) – 26. svibnja 2022. 

Vlada Republike Hrvatske visoki je pokrovitelj 45. skupa MIPRO 2022 na kojem je predstavljen projekt „Nacionalna platforma za jezične tehnologije“
NLTP and use of Language Technologies in Public Administration​ – prezentacija