Očekivani rezultati projekta

Projektom Informatizacija procesa i uspostave cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove („e-Upisi“) razvit će se sljedeće cjeline obrazovnog sustava i uspostaviti sljedeće elektroničke usluge:
 
  • E-Matica
  • Prijave i upisi u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Prijave i upisi u osnovne škole
  • Prijave i upisi u srednje škole
  • Prijave i upisi  u učeničke domove
  • Prijave na visokoškolske ustanove i registar državne mature
  • Nacionalni informacijski sustav obrazovanja odraslih.
 
Cilj projekta zajedno s očekivanim rezultatima projekta je doprinijeti smanjenju administrativnog tereta za korisnike, olakšati njihovu komunikaciju s javnom upravom, postići financijske i vremenske uštede za korisnike, povećati dostupnost samih usluga (e-usluge dostupne svima pod jednakim uvjetima, bez obzira na lokaciju), te istovremeno doprinijeti poboljšanju ekonomičnosti i učinkovitosti javne uprave.