Produljenje trajanja Javnog poziva za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Javni poziv za iskaz interesa

Objavljena je Odluka o odabiru ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će koristiti sustav za upise razvijen u sklopu projekta “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“. Odluku možete pronaći pod Dokumenti.

Ministarstvo uprave objavljuje Javni poziv za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje će koristiti sustav za upise razvijen u sklopu projekta “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“.

Predmet Poziva je odabir ustanova za njihovo uključivanje u odabrane Projektne aktivnosti u razdoblju od 2020. do 2022. godine.

Cilj Poziva je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece razvijenog u sklopu Projekta.

Dokumentacija javnog poziva

Cjeloviti tekst Javnog poziva pod Dokumenti.

Način prijave

Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje putem prijavnog obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Projekta.
Prijavitelj je dužan dokumentaciju za dokazivanje nužnih uvjeta dostaviti u elektroničkom obliku putem navedenog obrasca.
 
Prijavitelj svojom prijavom pristaje na sve uvjete Javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu zajedničke suradnje i ostvarivanja ciljeva Projekta.

Trajanje javnog poziva

Poziv je objavljen 3. srpnja 2020. S obzirom na veliki interes ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za prijavu na Javni poziv, trajanje Javnog poziva produljuje se do 15. listopada 2020. godine.

Dodatne informacije

Dodatne informacije u vezi s prijavom na Javni poziv za iskaz interesa moguće je dobiti putem adrese elektroničke pošte: e-upisi@rdd.hr