Elementi projekta

Element 1

Analiza postojećeg stanja e-usluga i dizajn standardnog okvira razvoja e-usluga

 • Analizirano zadovoljstvo korisnika i identificirane potrebe za promjenama postojećih ili implementacijom novih e-usluga
 • Analizirano postojeće stanje e-usluga
 • Analizirane dobre prakse EU i svjetskih standarda u kontekstu e-usluga
 • Dizajniran standardizirani proces razvoja i implementacija e-usluge
 • Analizirani obvezni elementi e-usluge
 • Analizirani tehnički standardi
Element 2

Dizajn standarda e-usluga za mobilne uređaje i povezane grafičke smjernice

 • Dizajniran standardizirani proces razvoja i okvira za unificirani i brži razvoj i implementaciju e-usluge
Element 3

Edukacija zaposlenika tijela državne i javne uprave

 • Izrađeni programi i edukacijski sadržaj za on-site i online edukacju zaposlenika u državnoj i javnoj upravi
 • Educirani službenici javnih tijela
 • Izrađeni video i ostali e-learning sadržaji
Element 4

Promidžbe i vidljivost

 • Izrađeni promidžbeni videosadržaji, letci, plakati s informacijama o e-uslugama i projektu
Element 5

Upravljanje projektom i administracija