Elementi projekta

Element 1

Uspostava portala i informacijskog sustava provođenja e.Standarda, registra životnih/poslovnih situacija i povezanih e-Usluga i gradivnih blokova korisničkih sučelja (grafički dizajn) te edukacija

 • Implementirati portal i informacijski sustav za provođenje e.Standarda
 • Educirati korisnike portala i informacijskog sustava provođenja e.Standarda
 • Izraditi registar životnih/poslovnih situacija i povezanih e-Usluga
 • Izraditi gradivne blokove korisničkih sučelja
 • Educirati 240 zaposlenika za poboljšanje svojih profesionalnih kompetencija
 • Poboljšati i provesti poboljšanje rada organizacije tijela
Element 2

Implementacija e.Standarda u ključnim odabranim e-Uslugama

 • Unaprijediti i redizajnirati u provedbi 3 odabrane e-Usluge
Element V

Promidžba i vidljivost

 • Održati početnu i završnu konferenciju
 • Izraditi promotivni video sadržaj u skladu s EU smjernicama
 • Izraditi promotivni materijali u skladu s EU smjernicama
Element PM

Upravljanje projektom i administracija

 • Upravljanje i administracija projekta i provođenje svih potrebnih nabava u skladu sa ZJN i ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava