e-Savjetovanja - proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću

Naziv projekta: e-Savjetovanja - proširenja, nadgradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću
 
Kodni broj: UP.04.1.1.39.0001

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca (od 16. kolovoza 2021. – 16. kolovoza 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 3.749.983,00 kn 

Iznos bespovratnih sredstava koji sufinancira EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020.: 3.187.485,55 kn (85%) 

Nositelj projekta: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
Projektni partner: Ured za zakonodavstvo Vlade RH

Opis projekta: Središnji portal „e-Savjetovanja“ doprinosi kvalitetnijoj suradnji javne uprave s građanima i drugim dionicima u procesu oblikovanja javnih politika. Višegodišnja praksa korištenja sustava ukazala je na potrebu tehničkog i sadržajnog unaprjeđenja portala, uključujući proširenje sustava na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pojednostavljenje rada u aplikaciji za korisnike, i za nadležne službenike u tijelima državne uprave, te nadgradnju, proširenje i širu primjenu funkcionalnosti sustava.

Cilj projekta
Tehnološko, procesno i funkcionalno unaprjeđenje i proširenje IT sustava e-Savjetovanja, te jačanje kapaciteta i poboljšanje rada nadležnih tijela sustava e-Savjetovanja, kao i zaposlenika državne i javne uprave za rad u sustavu e-Savjetovanja.
 
Očekivani rezultati provedbe:
  • Sustav e-Savjetovanja tehnološki, procesno i funkcionalno unapređen – uključujući grafički izgled sustava, prilagodbu različitim tipovima uređaja, unaprjeđenje digitalne pristupačnosti sustava i poslovne analitike i statistike
  • Sustav prilagođen za JLPRS razinu
  • Unaprijeđena znanja službenika javne uprave i korisnika sustava, uz poboljšanu organizaciju rada nadležnih tijela i kvalitetniju međusobnu komunikaciju i učinkovitiju korisničku podršku

Kontakti za više informacija:
      
                            Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 
                Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Središnjeg državnog ureda
                                                       za razvoj digitalnog društva.