Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fondaUP.04.1.1.17.0001

Korisnik: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Projektom „Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m-Pečat“ će se doprinijeti povećanju učinkovitosti komunikacije unutar sustava državne i javne uprave te u načinu pružanja elektroničkih usluga i njihovoj interakciji s građanima i poslovnim subjektima, kao korisnicima javnih usluga.
 
Projektom će se razviti i uspostaviti platforma sa elektroničkim uslugama za proces elektroničkog i mobilnog potpisivanja, elektroničkog i mobilnog pečatiranja te provjeru valjanosti elektroničkog potpisa odnosno pečata, koji će se koristiti u elektroničkim javnim uslugama i biti dostupni sudionicima u okviru elektroničkog poslovanja tijela državne i javne uprave.
 
Cilj je da se uspostavom ove platforme omogući elektroničko potpisivanje i pečatiranje raznih dokumenata. Ova platforma uspostavit će se kao zajednički dijeljeni servis javne uprave. Sustav će biti dizajniran na način da omogući jednostavno korištenje platformom od strane drugih elektroničkih usluga koja tijela javne vlasti pružaju svojim korisnicima, koje će biti nadograđene modulom za potpisivanje odnosno pečatiranje. U sklopu ovog projekta potrebno je pribaviti odgovarajuće digitalne certifikate za potrebe javnopravnih tijela.

Ukupna vrijednost projekta: 22.465.901,38 HRK
Bespovratna sredstva: 22.465.901,38 HRK
Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 20. studenoga 2018.
Razdoblje provedbe projekta: 20.11.2018. – 20.03.2023.

Voditelj projekta: Igor Ljubi
Kontakt adresa za više informacija: potpis.pecat@rdd.hr

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr                             
                            Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Središnjeg državnog ureda za razvoj
                            digitalnog društva.