Kontakt

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva provodi kontrolu i nadzor svih aktivnosti koje provode nositelji e-Usluge u procesu upravljanja e-Uslugom te odobrava sve artefakte.

Za dodatne informacije slobodno se obratite na adresu elektroničke pošte eStandardi@rdd.hr.