Seminar Predstavljanje tražilice pravnih propisa Republike Hrvatske – CADIAL

Ciljna skupina: svi zainteresirani za pretraživanje pravnih propisa Republike Hrvatske
 
Trajanje: jedan sat

Početak: u 13:00 sati 
 
Sadržaj: predstavlja se Zbirka pravnih propisa Republike Hrvatske i tražilica CADIAL te ukratko i ostale informacije dostupne putem portala Ureda: međunarodni ugovori, dokumenti i publikacije tijela javne vlasti te službena glasila tijela lokalne samouprave (tri skupine podataka koji uz pravne propise čine Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske), adresari i imenici te podaci o političkim strankama Republike Hrvatske
 
Za sve polaznike sudjelovanje je besplatno.

PRIJAVITE SE NA SEMINAR PUTEM OBRASCA ZA PRIJAVU POLAZNIKA!