Strategije, planovi i izvješća

Izrada Godišnjeg plana rada obveza je svih tijela državne uprave sukladno članku 24. Uredbe o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 070/2019), te on sadrži prikaz specifičnih ciljeva tijela državne uprave u određenoj godini, a posebice:
 
  • opći prikaz poslova državne uprave i drugih poslova planiranih u određenoj godini
  • podatke o planiranim ciljevima, vezanima uz ciljeve sadržane u aktima planiranja koji se izrađuju sukladno propisima o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.