Godišnji plan

Sukladno članku 24. Uredbe o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 070/2019) u tijelima državne uprave utvrđuje se godišnji plan rada koji donosi čelnik tijela državne uprave. Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave u određenoj godini, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga tijela državne uprave.

Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koje tijela državne uprave izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Nadalje, sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (NN 044/2017) stručni nositelj izrade propisa dužan je Prijedlog plana normativnih aktivnosti objaviti na svojoj internetskoj stranici radi informiranja javnosti u trajanju od najmanje 15 dana, u razdoblju od 1. rujna do 30. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.