Financijski dokumenti

Financijski planovi

 

Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Prema Uputi Ministarstva financija za izradu prijedloga državnog proračuna, a u cilju podupiranja načela transparentnosti i stvaranja preduvjeta za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna, po usvajanju državnog proračuna od strane Hrvatskog sabora, dužni su financijski plan objaviti na svojoj internetskoj stranici.

Kako bi se građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti omogućilo aktivnije sudjelovanje u procesu izrade državnog proračuna, uz ostale već prisutne vidove sudjelovanja, preporuka je da ministarstva i ostali proračunski korisnici državnog proračuna osiguraju zainteresiranoj javnosti mogućnost online dostave komentara, preporuka i prijedloga na usvojeni financijski plan kako bi se zaprimljeni komentari mogli razmotriti prilikom izrade sljedećeg financijskog plana.
 
Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email: financije@rdd.gov.hr koristeći Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika, najkasnije do 31. kolovoza 2023. godine.

Pozivamo građane i zainteresiranu javnost da se aktivno uključe u kreiranje proračuna svojim komentarima i prijedlozima na već usvojeni financijski plan za razdoblje od 2023. do 2025. godine, a Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će razmotriti zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2024. - 2026.).


Financijska izvješća

2023. godina
2022. godina
2021. godina
2020. godina
2019. godina
2018. godina
2017. godina
2016. godina
Trošenje sredstva iz proračuna
Isplate s jedinstvenog računa državnog proračuna

Ministarstvo financija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje podatke o izravnim isplatama s jedinstvenog računa državnog proračuna krajnjim primateljima sredstava.

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/aplikacija-upit-po-dobavljacima/3250


Isplate s posebnih računa