Plan savjetovanja s javnošću

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) i članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (NN 66/19) Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva donosi Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu