Središnji registar državne imovine

Središnji registar državne imovine predstavlja sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju državne imovine. Pod pojmom državne imovine podrazumijeva se sva nefinancijska i financijska imovina države.

Obveznici dostave i unosa podataka u Središnji registar unose podatke o pojavnim oblicima.