Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)

Statistika sustava e-Građani
Statistika sustava e-Građani sadrži podatke o korištenju vjerodajnica, usluga kao i ukupni broj jedinstvenih korisnika sustava.
 
  • kratak opis skupa podataka (ključne riječi): usluge, e-Građani, statistika, korisnici, vjerodajnice, po županijama
  • zakonska osnova za vođenje skupa podataka: Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/2020) i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva („Narodne novine“, broj 54/2022)
  • učestalost ažuriranja (svakodnevno, mjesečno, kvartalno, godišnje): mjesečno
  • način pristupa (slobodan, ograničen, nedostupan): slobodan
  • uvjeti ponovne uporabe (Otvorena dozvola RH ili druga dozvola): informacije za ponovnu uporabu Središnjega ureda za razvoj digitalnog društva dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz Otvorenu dozvolu
  • kontakt osobe (ustrojstvene jedinice) zadužene za vođenje skupa podataka: Tamara Horvat Klemen, službenica za informiranje, e-mail: ppi@rdd.hr, telefon: 01/4400-851
  • poveznica za preuzimanje:
    e-Građani - statistika - Skupovi podataka | data.gov.hr      
Adresar
Adresar sadrži podatke o aktualnim tijelima zakonodavne i izvršne vlasti, institucijama javnog sektora, trgovačkim društvima od posebnog državnog interesa te tijelima lokalne i područne samouprave.

Za svako su aktualno tijelo osim temeljnih podataka, naziva, adrese, komunikacija i ustrojstvenih jedinica za državnu upravu, dostupne i funkcije s imenima dužnosnika i visokih državnih i javnih službenika te područja djelatnosti koja reguliraju.
 
Pravosudna tijela RH
Pravosudna tijela Republike Hrvatske sadrži podatke o aktualnim pravosudnim tijelima te redovnim i specijaliziranim sudovima nižeg stupnja Republike Hrvatske (županijski, općinski, upravni te prekršajni i trgovački sudovi).

Za svako su aktualno tijelo osim temeljnih podataka, naziva, adrese, komunikacija i ustrojstvenih jedinica za državnu upravu, dostupne i funkcije s imenima dužnosnika i visokih državnih i javnih službenika te područja djelatnosti koja reguliraju.
 
Diplomatska predstavništva RH
Diplomatska predstavništva Republike Hrvatske sadrži podatke o diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske.

Za svako su aktualno tijelo osim temeljnih podataka, naziva, adrese, komunikacija i ustrojstvenih jedinica za državnu upravu, dostupne i funkcije s imenima dužnosnika i visokih državnih i javnih službenika te područja djelatnosti koja reguliraju.
 
Imenik tijela javne vlasti od 1990.
Imenik tijela javne vlasti od 1990. godine uz aktualne nazive tijela na hrvatskom i engleskom jeziku sadrži i prethodne nazive (npr. Sabor Republike Hrvatske i Hrvatski državni sabor), akronime, područja djelatnosti, razdoblje djelovanja, poveznice na dokumente o osnivanju / ukidanju tijela te veze s podacima tijela prethodnika i / ili nasljednika.

 
Osobnik
Osobnik sadrži imena osoba koje obnašaju ili su obnašale, od 1990. godine do danas, dužnosti ili visoke službe u tijelima javne vlasti, stranačke dužnosti i stranačke zastupničke mandate u Hrvatskome saboru.
 
Funkcije u tijelima javne vlasti
Funkcije u tijelima javne vlasti sadrže imena osoba i podatke o obnašanju dužnosti ili visokih službi u tijelima javne vlasti od 1990. godine do danas.
 
Funkcije u strankama
Funkcije u političkim strankama sadrže imena osoba i podatke o obnašanju dužnosti u političkim strankama od 1990. godine do danas, kao i podatke o stranačkim zastupničkim mandatima u Hrvatskome saboru. Izvori podataka su: Registar političkih stranaka Ministarstva uprave, Hrvatski sabor i političke stranke.
 
Adresar stranaka
Adresar političkih stranaka sadrži podatke o aktualnim registriranim političkim strankama u Republici Hrvatskoj. Za svaku stranku su prikazani podaci o adresi sjedišta i komunikacijama, imenima i dužnostima najviših stranačkih dužnosnika, mjestu i godini osnivanja te parlamentarni status stranke.
 
Imenik stranaka
Imenik političkih stranaka od 1990. godine uz aktualne nazive stranaka na hrvatskom i engleskom jeziku sadrži i promjene naziva, akronime, mjesto osnivanja i razdoblje djelovanja.
 
EUROVOC
EUROVOC je oblikovan kao strukturirani i kontrolirani popis pojmova, odnosno naziva kojima se obuhvaća sadržaj pravnih i zakonodavnih akata koji čine pravnu stečevinu Europske unije. Svi pojmovi dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku.

Hrvatski dodatak okuplja pojmove specifične za politički, pravni, povijesni, kulturni i zemljopisni prostor Republike Hrvatske koje višejezično međunarodno izdanje ne uključuje.
 
Središnji registar državne imovine
Središnji registar državne imovine predstavlja sveobuhvatnu i cjelovitu, metodološki standardiziranu i kontinuirano ažuriranu evidenciju državne imovine. Pod pojmom državne imovine podrazumijeva se sva nefinancijska i financijska imovina države.

Obveznici dostave i unosa podataka u Središnji registar unose podatke o pojavnim oblicima.