Funkcije u strankama

Funkcije u političkim strankama sadrže imena osoba i podatke o obnašanju dužnosti u političkim strankama od 1990. godine do danas, kao i podatke o stranačkim zastupničkim mandatima u Hrvatskome saboru. Izvori podataka su: Registar političkih stranaka Ministarstva uprave, Hrvatski sabor i političke stranke.