EUROVOC

EUROVOC je oblikovan kao strukturirani i kontrolirani popis pojmova, odnosno naziva kojima se obuhvaća sadržaj pravnih i zakonodavnih akata koji čine pravnu stečevinu Europske unije. Svi pojmovi dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku.

Hrvatski dodatak okuplja pojmove specifične za politički, pravni, povijesni, kulturni i zemljopisni prostor Republike Hrvatske koje višejezično međunarodno izdanje ne uključuje.