NPOO

NPOO


NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti)

KOMPONENTA C2.3.
Digitalna transformacija društva i javne uprave

Digitalizacija je danas prisutna u svim sferama života te predstavlja preduvjet za daljnji napredak gospodarstva i društva. Digitalne tehnologije sve se više primjenjuju kako u privatnom tako i u javnom sektoru s ciljem optimizacije poslovnih procesa, uštede vremena i troškova, razvoja kvalitetnih proizvoda i usluga te omogućavanja bržeg i jednostavnijeg pristupa istima. Brišu se granice između fizičkog i digitalnog te se mijenja dosadašnji način razmišljanja i poslovanja kao i način na koji građani, poduzeća i vlade međusobno komuniciraju.

U skladu s nacionalnim i EU strateškim aktima, u sklopu NPOO-a definiraju se ciljevi provedbe digitalne tranzicije društva i gospodarstva Hrvatske:
- povećati učinkovitost i transparentnost rada tijela javnog sektora
- uspostaviti upravljačke i koordinacijske strukture za planiranje i provedbu digitalne transformacije društva i javne uprave
- osigurati tijelima javne uprave dostupnost alata i tehnologija potrebnih za razvoj ekonomičnijih i kvalitetnijih digitalnih usluga usklađenih s potrebama njihovih korisnika.

Navedeni ciljevi planiraju se ostvariti provedbom reformi i pripadajućih investicija. Reforme koje se predlažu ujedno polaze od tri glavna cilja Digitalne strategije EU (Izgradnja digitalne budućnosti Europe - Shaping Europe's Digital Future), koji trebaju osigurati da Europa iskoristi priliku i svojim građanima, tvrtkama i vladama pruži kontrolu nad digitalnom transformacijom: (i) Tehnologija u interesu građana, (ii) Pravedno digitalno gospodarstvo koje potiče tržišno natjecanje i (iii) Otvoreno, demokratsko i održivo društvo.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva koordinator je provedbe mjera C.2.3. R1- R3 uz sudjelovanje tijela javne uprave odgovornih za provedbu digitalne transformacije gospodarstva, pravosuđa i uprave, tijela uključenih u postupak dodjele sredstava za provedbu kohezijske politike EU te ostalih relevantnih dionika.
 

REFORMSKA MJERA 1

Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu digitalnu tranziciju društva i gospodarstva 


REFORMSKA MJERA 2

Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti 
Uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike 


REFORMSKA MJERA 3

Nadogradnja Centra dijeljenih usluga 
Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške 
Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH  (Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske)
Ulaganja u mreže državne informacijske infrastrukture 
Izrada digitalne mobilne platforme 


REFORMSKA MJERA 4

Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva