Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu digitalnu tranziciju društva i gospodarstva

Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu digitalnu tranziciju društva i gospodarstva

C2.3.R1 Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu digitalnu tranziciju društva i gospodarstva


Donošenje Strategije digitalne Hrvatske 2032. 16. prosinca 2022. godine u Hrvatskome saboru čini ispunjenje cilja reforme NPOO Strategija digitalna Hrvatska i jačanje međuinstitucijske suradnje i koordinacije za uspješnu digitalnu tranziciju društva i gospodarstva.

Strategija digitalne Hrvatske 2032 objavljena je u Narodnim novinama 4. siječnja 2023. godine.

Nositelj provedbe: SDURDD
Procijenjeni trošak: 2.951.060 kn od čega: 690.710 kn (iz RRF - Recovery and Resiliance Facility); 2.260.350 kn (iz Instrumenta tehničke pomoći) (ukupna vrijednost projekta je 3.767.250 kn)
Razdoblje provedbe: 4/2021.- 4/2023.