Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti

Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti

C2.3. R2-I1 Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti

Cilj ove investicije jest konsolidacija temeljnih registara, integracija tih registara na Državnu sabirnicu te uspostava središnjeg portala za interoperabilnost u skladu s Europskim okvirom za interoperabilnost (EIF), kreiranje standarda i politika vezanih uz interoperabilnost, usklađivanje zakonskih okvira te potpunu primjenu načela „samo jednom“ do 2023. u skladu sa SDGR-om (Single Digital Gateway Regulation) kao i uspostavu prekogranične razmjene podataka između država članica EU.

Nositelj provedbe: SDURDD
 
Procijenjeni trošak: 106.627.448 kn, od čega: 105.120.548 kn (iz RRF) 1.506.900 kn (iz Instrumenta tehničke pomoći) (ukupna vrijednost projekta je 3.767.250 kn)

Razdoblje provedbe: 6/2021.-6/2026

Kontakt osoba za više informacija:
Miljenko Hajnić, koordinator projekta, projekt.ussi@rdd.gov.hr