Ulaganja u mreže državne informacijske infrastrukture

Ulaganja u mreže državne informacijske infrastrukture

C2.3. R3-I6 Ulaganja u mreže državne informacijske infrastrukture

Ciljevi ove investicije su: i) uspostava sigurne mrežne infrastrukture na postojećim i novim lokacijama gdje institucije pružaju usluge građanima i/ili poslovnim subjektima, ii) osiguranje mrežnih kapaciteta primjerenim potrebama suvremenog informacijskog društva, iii) povećanje sigurnosti cijele državne informacijske infrastrukture (DII).
 
Nositelj provedbe: SDURDD

Procijenjeni trošak: 342.000.841 kn, od čega: 236.303.666 kn (iz RRF - Recovery and Resiliance Facility) 105.697.175 kn (iz Državnog proračuna)

Razdoblje provedbe: 11/2021.-6/2026.