Nadogradnja Centra dijeljenih usluga

Nadogradnja Centra dijeljenih usluga

C2.3. R3-I1 Nadogradnja Centra dijeljenih usluga

U okviru ove investicije planira se nadogradnja kapaciteta, usluga i funkcionalnosti postojećeg Centra dijeljenih usluga te uspostava najmodernije razvojne okoline za postojeći državni oblak, ali se planiraju osigurati i svi potrebni resursi za razvojne timove svih budućih aplikacija tijela državne uprave. Na javnom oblaku udomit će se korisničke usluge u PaaS modelu (platform as a service). Implementacijom PaaS funkcionalnosti omogućit će se prilagođavanje CDU platforme DevOps metodologiji (skup praksi koji kombinira razvoj programskog rješenja i IT operacije) što će u konačnici smanjiti vrijeme implementacije novih usluga i troškova održavanja te nadogradnje udomljenih usluga. Također, CDU platforma će se integrirati u European Common Data Spaces kako bi se omogućilo sigurno udomljavanje, pristup i izmjena podataka i usluga na EU razini. Isto će se provesti nakon što se implementiraju okviri (engl. framework) i sabirnice za razmjenu podataka u tom segmentu.

Nositelj provedbe: SDURDD

Procijenjeni trošak :259.951.812 kn

Razdoblje provedbe: 1/2022.-6/2026.