3. Sektor za koordinaciju razvoja digitalnog društva

Brankica Alujević Grgas, načelnica Sektora

tel: 01/6382-075
e-mail: brankica.alujevicgrgas@rdd.hr


Služba za strateško planiranje i razvoj digitalnog društva

voditeljica: Jana Šimić
                   tel: 01/6382-082
                   email: jana.simic@rdd.gov.hr      


Služba za kibernetičku sigurnost, politike Europske unije i međunarodnu suradnju 

voditelj: Ivan Penava
             tel: 01/4400-854
             e-mail: ivan.penava@rdd.hr


Služba za pripremu i praćenje provedbe projekata

voditeljica: Josipa Kovačić
                   tel: 01/4400-874
                   e-mail: josipa.kovacic@rdd.hr