6. Sektor za službene dokumente i informacije

Lidija Suman, načelnica Sektora

tel: 01/4400-849
e-mail: Lidija.Suman@rdd.hr
 


Služba za prikupljanje službenih dokumenata i informacija

voditeljica: Danica Horvat
                  tel: 01/4400-847
                  e-mail: Danica.Horvat@rdd.hr



Služba za obradu i objavu službenih dokumenata i informacija

voditelj: Almir Elezović
             tel: 01/4400-846
             e-mail: Almir.Elezovic@rdd.hr



Odjel za obradu službenih dokumenata i informacija

voditeljica: Marija Brčić
                  tel: 01/4400-852
                  e-mail: Marija.Brcic@rdd.hr



Odjel za objavu službenih dokumenata i informacija i otvorene podatke