1. Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda

Bernard Gršić, državni tajnik

tel: 01/ 4400-840
e-mail: ured@rdd.hr