1. Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda