1. Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda

tel: 01/ 4400-840
e-mail: ured@rdd.hr
 

dr. sc. Luka Balvan, glasnogovornik

tel: 01/6473-981
e-mail: press@rdd.hr