1. Kabinet državnog tajnika Središnjeg državnog ureda

Bernard Gršić, državni tajnik

tel: 01/ 4400-840
e-mail: ured@rdd.hr


Nikola Modrušan, ovlašten za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika
tel: 01/6382-061
e-mail: ured@rdd.hr


Ivana Gereci, tajnica kabineta državnog tajnika

tel: 01/ 4400-840
e-mail: ured@rdd.hr
 

dr. sc. Luka Balvan, glasnogovornik

tel: 01/6473-981
e-mail: press@rdd.hr
 

Ivana Hajsek, savjetnica državnog tajnika

tel: 01/4400-858
e-mail: ured@rdd.hr

Žaklina Olujić, savjetnica državnog tajnika


tel: 01/6382-092
e-mail: ured@rdd.hr  


Nikolina Šipušić Krajna, administrativna tajnica državnog tajnika

tel: 01/ 4400-840
e-mail: ured@rdd.hr