4. Sektor za razvoj elektroničkih usluga digitalnog društva

Tomislav Malarić, načelnik Sektora 

tel: 01/4400-845
e-mail: Tomislav.malaric@rdd.hr


Služba za razvoj elektroničkih usluga

voditeljica: Monika Horvat Mrkonjić 
                  tel: 01/6382-071
                  e-mail: monika.horvatmrkonjic@rdd.hrSlužba za uređivanje sadržaja i objavu informacija

 

Služba za upravljanje korisničkom podrškom sustava e-Građani

voditeljica: Lana Belas
                  tel: 01/6382-065
                  e-mail: lana.belas@rdd.hr