5. Sektor za razvoj digitalne infrastrukture

Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga i računalnim mrežama
Služba za razvoj registara i baza podataka digitalnog društva

voditeljica: Monika Horvat Mrkonjić 
                  tel: 01/2357-525
                  e-mail: monika.horvatmrkonjic@rdd.hr