5. Sektor za razvoj digitalne infrastrukture

mr.sc. Igor Ljubi, v.d. načelnik Sektora

tel: 01/6382-073
e-mail: Igor.Ljubi@rdd.hr

Služba za upravljanje Centrom dijeljenih usluga i računalnim mrežama

voditeljica: Martina Kuman Kardum
                    tel: 01/4400 859
                    e-mail: martina.kumankardum@rdd.hr
 

Služba za interoperabilnost i registre

voditeljica: Jasna Sajko
                  
tel. 01/4400-878
                  e-mail: jasna.sajko@rdd.hr
                

Služba za zajedničke servise državne informacijske infrastrukture

voditeljica: Andreja Bednjički
                  
tel. 01/6382-089
                  e-mail: andreja.bednjicki@rdd.hr