3. Sektor za sigurnost i koordinaciju razvoja digitalnog društva

Služba za upravljanje projektima i razvoj digitalnog društva

voditeljica: Lana Belas
                  e-mail: Lana.Belas@rdd.hrSlužba za kibernetičku sigurnost i međunarodnu suradnju

voditelj: Ivan Penava
             tel: 01/4400-872
             e-mail: ivan.penava@rdd.hr