Radna skupina za temeljne registre i elektroničku razmjenu podataka

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. veljače 2012. godine osnovala Povjerenstvo za koordinaciju informatizacije javnog sektora sa zadaćom usmjeravanja razvoja i koordinacije svih poslova i projekata primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u javnom sektoru.
 
Povjerenstvo je osnovalo pet radnih skupina, za čijeg je koordinatora imenovan gosp. Darko Parić, pomoćnik ministra uprave.
 
Jedna od pet radnih skupina Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora sa zadaćom usmjeravanja razvoja i koordinacije svih poslova i projekata primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u javnom sektoru, Radna skupina za temeljne registre i elektroničku razmjenu podataka (u nastavku: Radna skupina), održala je do sad nekoliko sastanaka u organizaciji voditeljice navedene Radne skupine, mr.sc. Lede Lepri, načelnice Sektora za modernizaciju i informatizaciju državne uprave Uprave za e-Hrvatsku.

Slika 1. Darko Parić i Leda Lepri

Tema prvog sastanka Radne skupine bilo je upoznavanje s projektnim zadatcima Radne skupine i njihovim očekivanim rezultatima rada.  

Nastavno na to, tijekom studenog 2012. godine je, u organizaciji Uprave za e-Hrvatsku, u Ministarstvu uprave održano predstavljanje jednogodišnjeg projekta Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Republici Hrvatskoj MATRA za 2012. godinu pod nazivom Support to the Introduction of Electronic Data Exchange Between Key Registers putem NL Agency provedbene agencije u sustavu nizozemskog Ministarstva gospodarstva.
 
Svrha projekta je podrška Povjerenstvu Vlade RH i pomoć Radnoj skupini putem stručnog vođenja i savjetovanja u pogledu pravnog, organizacijskog, financijskog i tehničkog okvira za razmjenu podataka za temeljne registre. Općenito, projekt treba pomoći javnoj upravi u testiranju strateških ciljeva i mogućnosti na osnovi najbolje prakse iz nizozemskog iskustva te rezultirati dokumentom koji će formulirati operativne kriterije za temeljne registre, prihvaćenim okvirom za izradu meta-registra, dokumentom s prijedlogom načina financiranja razvoja i održavanja temeljnih registara te njihovom razmjenom podataka i pilot projektom povezivanja različitih registara za što je poslužio Registar birača.

Slika 2. Nizozemski konzultanti Dorus Kruse, Peter Laarakker, Marc de Vries i Paul Zeef

U tu svrhu u Ministarstvu uprave se 21. i 22. studenog 2012. godine održao niz prezentacija i radionica s predstavnicima ključnih institucija državne uprave uključenih u pitanja temeljnih registara, kao što su Državna geodetska uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava Ministarstva financija, APIS IT d.o.o te predstavnika državnih ureda u županijama.
 
Radna skupina nastavila je svoje redovite aktivnosti te je u veljači 2013. godine održan sastanak na kojem je predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o registrima te je, od strane djelatnika firme APIS IT d.o.o., prezentiran dokument Analiza stanja i prijedloga uspostave sustava temeljnih registara i e-razmjene podataka, Meta data registra i prijedlog financijskog okvira.

Nakon što su zaprimljeni svi komentari na Nacrt prijedloga Zakona o registrima od strane predstavnika Radne skupine i relevantnih institucija, dana 18. srpnja 2013. godine Radna skupina je održala sastanak s tridesetak predstavnika državne i javne uprave s namjerom rasprave primjedbi vezano uz  Nacrt prijedlog Zakona o registrima te najave završne radionice i konferencije MATRA projekta.