e-Hrvatska 2004. - 2011.

Pregled projekata e-Hrvatske od 2004. do 2011.

2004. godina
 • Usvojen Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2004. godinu kojim su definirani ciljevi, zadaci i usluge kojima se operacionalizira provedba Programa e-Hrvatska 2007. i Strategije razvitka informacijsko-komunikacijske tehnologije za 2004. godinu uključujući i mehanizme provedbe i praćenja aktivnosti i projekata.

Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska 2007. za 2004. godinu

 • Usvojene Strategija i Plan provedbe programa One-Stop-Shop na temelju kojih je pokrenut HITRO.HR, servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom. Uredi za pružanje servisa HITRO.HR nalaze se u poslovnicama FINA-e, a u njima djelatnici HITRO.HR ureda posreduju u uslugama za poslovne subjekte (osnivanje tvrtke, prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, e-REGOS, e-PDV

Strategija Programa One Stop Shop
Plan provedbe Programa One Stop Shop
Plan provedbe projekta prve usluge Programa One Stop Shop

 • Provedena revizija projekta računalno-komunikacijske mreže i započelo povezivanje tijela državne uprave u jedinstvenu komunikacijsku mrežu HITRONet.

2005. godina
 • Usvojen Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj kojim su definirani ciljevi informacijske sigurnosti na razini Republike Hrvatske, nadležnosti i poslovi pojedinih institucija u području informacijske sigurnosti, kao i potrebna međusobnu koordinaciju svih čimbenika informacijske sigurnosti

Nacionalni program informacijske sigurnosti u RH

Plan provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u RH.
 

 • Održana izložba "Hrvatska na putu u informacijsko društvo" u sklopu INFO sajma na Zagrebačkom velesajmu.

 • Središnji državni ured za e-Hrvatsku predstavio je rezultate u razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj na Svjetskom samitu o informacijskom društvu u Tunisu.

2006. godina
 • Usvojen Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2006. godinu.

 • Izrađena Studija razvoja informacijskog društva u Republici Hrvatskoj u 2005. godini s ciljem uvida u relativnu poziciju Republike Hrvatske u pogledu stupnja razvoja informacijskog društva u odnosu na zemlje članice Europske zajednice.

 • Osnovana Posebna jedinica za HITROREZ sa zadaćom pregleda, ispitivanja i analize važećih propisa s ciljem utvrđivanja normativnih i administrativnih zapreka i predlaganja mjera za njihovo pojednostavljenje odnosno uklanjanje radi poticanja razvoja poduzetništva. Tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima u konačnici su prihvatila 501 preporuku Posebne jedinice za HITROREZ, od čega su proveli 368 preporuka, što čini preko 70% prihvaćenih preporuka.

Rezultati projekta HITROREZ

2007. godina
 • Usvojen Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2007. godinu.

 • Pokrenut Središnji portal državne uprave Moja uprava kao jedinstveno mjesto za pružanje punih, pouzdanih i mjerodavnih informacija iz uprave građanima, gospodarstvenicima i drugim korisnicima usluga javne uprave u dva profila: građani i gospodarstvo, a tijekom 2011. započela je uspostava novih profila: javna uprava i društvo.

 • Pokrenut projekt e-otoci u cilju poboljšanja i unapređenja obrazovnih procesa na otocima kako bi se na taj način pomoglo da otočno stanovništvo na udaljenim, slabo naseljenim i malim otocima ostane trajno na njima živjeti. U projektu su sudjelovali: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Središnji državni ured za e-Hrvatsku, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) i Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet).

 • Republika Hrvatska je putem Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku pristupila Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) ukupnog proračuna 730 milijuna eura od 2007. do 2013. godine, usmjeren na poticanje inovativnosti i konkurentnosti kroz širu i učestaliju uporabu ICT-a u društvu.

 • Središnji državni ured za e-Hrvatsku, Hrvatska gospodarska komora i Agencija za promicanje izvoza i ulaganja, a od 2009. godine i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, u želji za pružanjem podrške hrvatskim tvrtkama iz IT sektora na međunarodnim sajmovima, preuzimaju organizaciju i financiranje zajedničkog nastupa hrvatskih tvrtki na CeBIT-u, vodećem svjetskom specijaliziranom sajmu informatičke i telekomunikacijske tehnologije.

2008. godina

e-Hrvatska za e-Uključivost

Upoznatost javnosti s uvođenjem digitalne televizije u RH

2009. godina
 • Organiziran i financiran zajednički nastup hrvatskih tvrtki na CeBIT-u, vodećem svjetskom specijaliziranom sajmu informatičke i telekomunikacijske tehnologije.

 • Središnji državni ured za e-Hrvatsku uključio se u projekt Europske komisije eGovernment Benchmarking kojim se mjeri stupanj razvoja elektroničke uprave u zemljama EU.

 • Započelo emitiranje televizijske emisije e-Hrvatska na javnoj televiziji i većem broju regionalnih televizijskih kanala u cilju promocije korištenja informacijske komunikacijske tehnologije te promocija domaće IKT industrije. Do kraja 2011. godine snimljeno je i emitirano ukupno 108 emisija.

 • Usvojen Plan provedbe Programa e-Hrvatska za 2009. godinu.

 • Vlada Republike Hrvatske usvojila prvu sveobuhvatnu Strategiju razvoja elektroničke uprave koja definira viziju i strategiju ostvarenja korisnički usmjerene uprave.

2010. godina
 • Pokrenuta standardizacija elektroničkog uredskog poslovanja u državnoj upravi kroz Standardni projekt elektroničkog uredskog poslovanja i Program e-Ured.

Standardni projekt elektroničkog uredskog poslovanja
Program e-Ured
SPEUP i e-URED - prikaz odnosa

 • Nastavljeno sudjelovanje u projektu Europske komisije eGovernment Benchmarking kojim se mjeri stupanj razvoja elektroničke uprave u zemljama EU.

 • Republika Hrvatska je pristupila Programu Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (ISA) od 2010. do 2015. godine, ukupne vrijednosti 164,1 mil eura koji ima za cilj unaprijediti suradnju i komunikaciju između europskih javnih uprava elektroničkim putem te omogućiti korištenje zajedničkih rješenja.

 • obilježen Dan sigurnijeg interneta te organizirana multimedijska izložba dječjih radova ''Zajedno za sigurniji Internet''.

 • Započet projekt besplatnog informatičkog obrazovanje starijih osoba i umirovljenika pod nazivom UKLJUČI SE! Do kraja 2011. godine ukupno je preko 150 umirovljenika svladalo osnove rada na računalu te se uključilo u globalnu zajednicu računalnih korisnika.

 • Provedeno prvo istraživanje o ulozi žena u informacijskom društvu u Hrvatskoj Uloga žena u informacijskom društvu u Hrvatskoj.

 • Izrađena je sveobuhvatna Analiza hrvatske ICT industrije 1999.-2009. u suradnji s HUP-om i HGK 

2011. godina
 • Pokrenut pilot projekt informacijskog servisa uprave ''Moja uprava'' putem kojeg su informacije s internetskog portala prenijete u televizijski format i putem daljinskog upravljača učinjene dostupnima u 99 posto hrvatskih kućanstava.

 • Predstavljen informacijski sustav Evidencije ulaganja, prve jedinstvene baze podataka o svim ulaganjima u Republici Hrvatskoj

 • U suradnji s Hrvatskim državnim arhivom pokrenut projekt jačanja spremnosti javnih tijela i službi u Republici Hrvatskoj za uvođenje europske specifikacije za elektroničke sustave za upravljanje dokumentacijom MoReq2010.

 • Nastavljen projekt e-Otoci pri čemu je Središnji državni ured za e-Hrvatsku uključen u proces odabira novih projekata za otocima i područjima posebne državne skrbi koje treba predložiti CARNet.

 • Pokrenuta inicijativa Going Local Digitalnog plana za Europu 2020, usmjerena na informiranje i podizanje razine svijesti o važnosti provedbe ove inicijative. 

 • Započela koordinacija provedbe Digitalne agende za Europu 2020 od strane Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku.

 • Vlada Republike Hrvatske usvojila je Odluku o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. g.

 • Predstavljen Koncept arhitekture umrežene uprave.

 • Republika Hrvatska postala jedna od rijetkih svjetskih zemalja koje su u potpunosti prešle s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa.

Izvješće o provedbi Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u RH  od 31. 7. 2008. do 31. 7. 2009. godine

Izvješće o provedbi Strategije prelaska s analognog na digitalno emitiranje televizijskih programa u RH od 31. 7. 2009. do 31. 7. 2010. godine