Internetizacija 2000.-2003.

Projekti internetizacije u razdoblju od 2000. do 2003.

2000. godina
 • napravljen je novi ustroj državne uprave - osnovan Ured za internetizaciju.
2001. godina
 • Izradba nacrta prijedloga zakona o elektroničkome potpisu i priprema stručnih osnova za izradbu podzakonskih pravilnika. Hrvatski Sabor 17. siječnja 2002. donosi Zakon o elektroničkom potpisu;

 • Potaknute su djelatnosti na izradbi nacrta prijedloga zakona o zaštiti osobnih podataka te nacrta prijedloga zakona o elektroničkoj trgovini.

 • Izrađena je izvedbena dokumentacija za izgradnju višenamjenske, sigurne računalne i komunikacijske mreže tijela državne uprave kao osnovne infrastrukture za ostvarivanje interoperabilnosti i racionalizacije svih informatičkih resursa.

 • Provedena je racionalizacija u gospodarenju kapitalnim ulaganjima koja se odnose na internetizacijsku infrastrukturu te objedinjavanje procesa nabave za sva tijela državne uprave putem Ureda za internetizaciju Vlade RH.

 • Donesene su odluke o provedbi reprogramiranja prava korištenja programskih sustava s velikim softverskim dobavljačima.

 • Izveden je projekt pripreme, koordinacije, održavanje i administracije sjednica Vlade Republike Hrvatske elektroničkim putem. Prva elektronička sjednica Vlade održana je 27. prosinca 2001.

 • Inicijalizirani su i potaknuti međuresorni/međuinstitucionalni projekti:

  • Kulturna baština – oblikovanje organizacije za implementaciju nacionalnoga projekta digitalizacije kulturne baštine,
  • Integrirano upravljanje granicama.
  • Ured koordinira implementacije internetske interoperabilnosti za projekte na čijem ostvarenju sudjeluje više ministarstava i drugih tijela državne uprave kao što su:
   • Reforma i modernizacija carinske uprave,
   • Informacijski sustav porezne uprave,
   • Projekt sustava državne riznice,
   • Projekt nove osobne iskaznice,
   • Projekt graničnih prijelaza (Schengen-CARDS),
   • Informacijski sustav za gospodarenje i upravljanje prostorom RH,
   • Projekt interoperabilnosti katastra i zemljišne knjige.
 • Ostvarena je međunarodna suradnja na projektima Europske unije.

2002. godina
 • Izrađena je i donesena sva potrebna podzakonska regulativa za implementaciju Zakona o elektroničkom potpisu. Implementirana je nacionalna infrastruktura javnih ključeva za korištenje elektroničkoga potpisa.

 • Započeta je izradba prijedloga Uredbe o uredskom poslovanju za nove tehnološko informacijsko-komunikacijske uvjete poslovanja i Osnova za uređivanje sustava sigurnosti i zaštite svih umreženih računalnih i komunikacijskih resursa državne i javne uprave.

 • Započeta je izradba prijedloga Nacrta zakona o elektroničkoj trgovini.

 • Započeta je sustavna analiza uporabe jedinstvenoga matičnoga broja građana u novim zakonodavnim uvjetima.

 • Oblikovan je i pripremljen za prihvaćanje institucionalni okvir za ostvarivanje infrastrukturnih projekata internetizacije Republike Hrvatske.

 • Pripremljena je implementacija umreženih interoperabilnih sustava.

 • Oblikovane su i elaborirane implementacijske strategije zdravstva, obrazovanja, sudstva i pravosuđa, koje su bile osnova za pripremu i provedbu procesa javne nabave za ostvarenje planiranih projekata.

 • Vlada RH je 25. svibnja 2002. donijela strateški dokument “Informacijska i komunikacijska tehnologija – Hrvatska u 21. stoljeću” i utvrdila nositelje za ostvarivanje pojedinih strateških preporuka. U nacionalnome izvješću u sklopu priprema za svjetski samit o informacijskome društvu, u organizaciji Ministarstva znanosti kao mjerodavnoga ministarstva, prikazani su sveukupni rezultati provedbe Strategije “Informacijske i komunikacijske tehnologije – Hrvatska u 21. stoljeću”.

 • U Uredu za internetizaciju tijekom 2002. i 2003. ukupno je 7 zaposlenih djelatnika, od toga 3 doktora znanosti iz područja informacijskih znanosti.

 • Pilot mreža Računalne i komunikacijske mreže tijela državne uprave (RKM TDU) koja povezuje sva ministarstva u sustav portala za sjednice Vlade RH.

 • Ostvareno je unaprjeđenje funkcionalnosti i obuhvata projekta pripreme, koordinacije, održavanje i administracije sjednica Vlade Republike Hrvatske elektroničkim putem na sva tijela državne uprave.

 • Izrađen je generički model informacijske i komunikacijske tehnologije za sva tijela državne uprave.

 • Projektiran je i razvijen sustav za podršku procesu rada i upravljanja dokumentacijom u Hrvatskome Saboru.

 • Započeta je pilot implementacija internetskoga centraliziranoga obračuna plaća tijela državne uprave

 • Razvijen je i implementiran internetski sustav za upravljanje državnom nepokretnom i pokretnom imovinom.

 • Predstojnik Ureda za internetizaciju Vlade RH prvi je potpredsjednik eSEE inicijative.

2003. godina
 • Pravno-regulatorni okvir internetizacije:

  • Nastavljena je izradba prijedloga Uredbe o uredskom poslovanju.

  • Ured za internetizaciju sudjelovao je u izradbi prijedloga Nacrta zakona o elektroničkoj trgovini i na izradbi prijedloga Zakona o telekomunikacijama.

 • Ured za internetizaciju potiče, koordinira i participira u radu na implementaciji strategije zdravstva i višega stupnja primjene ICT za izgradnju nacionalne mreže institucionalnoga i izvaninstitucionalnoga obrazovanja.