Trošenje sredstva iz proračuna

Isplate s jedinstvenog računa državnog proračuna

Ministarstvo financija na svojoj mrežnoj stranici objavljuje podatke o izravnim isplatama s jedinstvenog računa državnog proračuna krajnjim primateljima sredstava.

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/aplikacija-upit-po-dobavljacima/3250


Isplate s posebnih računa