Ostale informacije

Ostale informacije

Ravnopravnost spolova

Koordinatorica za ravnopravnost spolova
Sukladno čl. 27. Zakona o ravnopravnosti spolova, u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva imenovana je koordinatorica za ravnopravnost spolova. Temeljna zadaća koordinatorice je koordiniranje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova kao i Plana djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova SDURDD-a.
Kontakt koordinatorice za ravnopravnost spolova:

Dina Popović
dina.popovic@rdd.hr 

 
Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, za razdoblje od 2024. do 2027. godine
Temeljem članka 11. Zakona o ravnopravnosti spolova tijela države uprave dužna su izraditi analizu i prijedlog mjera u okviru plana djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva izradio je Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova 2024. do 2027. godine.